Formål

Danmark har brug for flere iværksættere, som kan være med til at forme fremtidens virksomheder. Disse iværksættere vil opleve mange udfordringer i forbindelse med opstart og videre drift af deres virksomheder.

Det kan være utroligt frustrerende for iværksættere, som har fået en god ide, at døje med overvejelser om, hvorledes denne ide omsættes til et produkt, som kan afprøves hos kunderne og efterfølgende tilpasses markedet.

Målsætningen for Developaid er derfor at bistå iværksættere og mindre virksomheder med løsninger på tekniske udfordringer, som enten kræver udvikling af software eller ekspertviden indenfor et eller flere tekniske områder.

Samarbejde

Hos Developaid ved vi hvor svært det kan være at kaste sig ud i livet som selvstændig. Det kræver både mod og ressourcer. Developaid kan bidrage med teknisk hjælp, som bringer din ide fra tegnebrættet ud til dine kunder.

Flere iværksættere har 8-16 jobs imens de starter deres virksomhed op. Dette understøtter Developaid ved at være fleksibel og klar til møder udenfor dette tidsrum.

Forretningsmodellen er simpel; Developaid investerer ikke kolde kontanter i din ide - men derimod tid og know-how. Slip for dyre konsulenttimer eller at udvikle prototyper selv for at tiltrække investorer.

Eftersom iværksætteres behov ikke er ens, varierer Developaids engagement fra ide til ide. I nogle tilfælde indtræder Developaid i din virksomhed som medejer, så vi sammen kan arbejde hen imod det fælles mål. I andre tilfælde kan Developaid løse større eller mindre opgaver.

Det vigtige er, at vi sammen fokuserer på de ting, som bringer din ide ud til kunderne.

Kontakt

For at Developaid kan hjælpe dig videre, er det vigtigt at få belyst din forretningside. Det er ikke afgørende for Developaid hvor langt du er i arbejdet med din ide. Men jo mere veldefineret den er, jo nemmere kan vi finde formen på et eventuelt samarbejde.

Developaid sætter stor pris på at mødes med eventuelle samarbejdspartnere. Således kan vi, som potentielle samarbejdspartnere, se hinanden an og du får mulighed for at præsentere din ide - både dit produkt og hvorledes du mener Developaid kan hjælpe dig.

Developaid kan kontaktes på info@developaid.dk.